آرشیو موضوع ‘تکسچر’

دانلود مجموعه تکسچر چوب

دانلود مجموعه تکسچر چوب

ارسال در تاریخ : Nov 06 توسط حسین - ارسال نظر
حجم تقریبی فایل 1 مگابایت | تعداد فایل 5 | + JPG دانلود...
5 بافت کثیف Textures Dirty

5 بافت کثیف Textures Dirty

ارسال در تاریخ : Sep 02 توسط مستر - 2 نظر
حجم تقریبی فایل 6.5 مگابایت | تعداد تصاویر 5 | + پیشنمایش
دانلود 20 تکسچر گرانج

دانلود 20 تکسچر گرانج

ارسال در تاریخ : Jun 16 توسط مستر - ارسال نظر
حجم تقریبی فایل 23 مگابایت | تعداد تصاویر 20 | سایز 1000...
تکسچر بوکه Bokeh Textures

تکسچر بوکه Bokeh Textures

ارسال در تاریخ : Jun 10 توسط مستر - ارسال نظر
حجم تقریبی فایل 10 مگابایت | تعداد تصاویر 5 | + پیشنمایش
دانلود 15 تکسچر نور

دانلود 15 تکسچر نور

ارسال در تاریخ : Jun 09 توسط مستر - 6 نظر
حجم تقریبی فایل 15 مگابایت | تعداد تصاویر 15 | + پیشنمایش
دانلود 5 تکسچر بوکه Texture Bokeh

دانلود 5 تکسچر بوکه Texture Bokeh

ارسال در تاریخ : May 28 توسط مستر - ارسال نظر
حجم تقریبی فایل 20 مگابایت | تعداد تصاویر 5 | + پیشنمایش
تکسچر سمفونی

تکسچر سمفونی

ارسال در تاریخ : May 15 توسط مستر - ارسال نظر
حجم تقریبی فایل 6 مگابایت | تعداد تصاویر 4 | + پیشنمایش
6 تکسچر کاغذ قدیمی

6 تکسچر کاغذ قدیمی

ارسال در تاریخ : May 13 توسط مستر - 2 نظر
حجم تقریبی فایل 4 مگابایت | تعداد تصاویر 6 | سایز 1500...
تکسچر گرانج

تکسچر گرانج

ارسال در تاریخ : May 09 توسط مستر - 2 نظر
حجم تقریبی فایل 20 مگابایت | تعداد تصاویر 4 | سایز...
تکسچر بافت مو

تکسچر بافت مو

ارسال در تاریخ : Apr 21 توسط مستر - ارسال نظر
حجم تقریبی فایل 33 مگابایت | تعداد فایل 15 | + پیشنمایش
5 تکسچر کربن

5 تکسچر کربن

ارسال در تاریخ : Apr 16 توسط مستر - 3 نظر
حجم تقریبی فایل 3 مگابایت | تعداد تصاویر 5 | سایز 2000...