آرشیو موضوع ‘آموزش های فارسی فتوشاپ’

آموزش فتوشاپ طراحی پوستر با استفاده از کلمه

آموزش فتوشاپ طراحی پوستر با استفاده از کلمه

ارسال در تاریخ : Aug 30 توسط مستر - 8 نظر
در این آموزش فتوشاپ قصد داریم با استفاده از فتوشاپ...
آموزش فتوشاپ طراحی کارت ویزیت شخصی

آموزش فتوشاپ طراحی کارت ویزیت شخصی

ارسال در تاریخ : Aug 16 توسط مستر - 8 نظر
در این آموزش فتوشاپ قصد داریم با استفاده از فتوشاپ...
آموزش فتوشاپ طراحی اشک جاری شده

آموزش فتوشاپ طراحی اشک جاری شده

ارسال در تاریخ : Aug 09 توسط مستر - ارسال نظر
در این آموزش فتوشاپ قصد داریم با استفاده از فتوشاپ...
آموزش فتوشاپ طراحی افکت متن بخار شده

آموزش فتوشاپ طراحی افکت متن بخار شده

ارسال در تاریخ : Aug 03 توسط مستر - 2 نظر
در این آموزش فتوشاپ قصد داریم با استفاده از فتوشاپ...
آموزش فتوشاپ طراحی افکت متنی ستاره دار

آموزش فتوشاپ طراحی افکت متنی ستاره دار

ارسال در تاریخ : Jul 31 توسط مستر - 1 نظر
در این آموزش فتوشاپ قصد داریم با استفاده از فتوشاپ...
آموزش فتوشاپ طراحی رنگین کمان

آموزش فتوشاپ طراحی رنگین کمان

ارسال در تاریخ : Jul 27 توسط مستر - 4 نظر
در این آموزش فتوشاپ قصد داریم با استفاده از فتوشاپ...
آموزش فتوشاپ طراحی افکت متنی زیبا

آموزش فتوشاپ طراحی افکت متنی زیبا

ارسال در تاریخ : Jul 21 توسط مستر - 4 نظر
در این آموزش فتوشاپ قصد داریم با استفاده از فتوشاپ...
آموزش ایجاد پوستر فرشته مرگ در فتوشاپ

آموزش ایجاد پوستر فرشته مرگ در فتوشاپ

ارسال در تاریخ : Oct 19 توسط حسین - 5 نظر
یک پوستر ترسناک از فرشته مرگ …
آموزش ساخت متن جذاب با افکت فلز مس

آموزش ساخت متن جذاب با افکت فلز مس

ارسال در تاریخ : Sep 29 توسط حسین - 1 نظر
ساخت متنی زیبا با افکت فلز مس در فتوشاپ …
آموزش فتوشاپ : رنگ های گرم در عکس

آموزش فتوشاپ : رنگ های گرم در عکس

ارسال در تاریخ : Sep 25 توسط حسین - ارسال نظر
کار روی رنگ های گرم عکس در فتوشاپ…
آموزش فتوشاپ ایجاد اثر زیبا روی چشم

آموزش فتوشاپ ایجاد اثر زیبا روی چشم

ارسال در تاریخ : Sep 17 توسط حسین - 1 نظر
ایجاد افکت درخشان روی یک چشم در فتوشاپ …